Probíhá hlasování v soutěži „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2017“

Od 12. března do 1. dubna 2018 je možné hlasovat prostřednictvím SMS zpráv v jedenáctém ročníku soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje“.

Památky soutěží o ceny ve třech kategoriích:
1. velké stavby (hrady, zámky, kostely, kláštery, fary, tvrze, kaple, hospodářské dvory, soubory památek...)
2. díla výtvarného umění (obrazy, sochy, nástěnné malby,…), při jejichž obnově se uplatňuje metoda restaurování
3. drobné stavby (lidové stavitelství, kapličky, zvoničky, boží muka, …).

Oceněné památky s největším počtem hlasů získají:
Kategorie velké stavby:
1. místo: 100 tisíc korun
2. místo: 50 tisíc korun
pro památky ve vlastnictví církevních právnických osob, stejné částky obdrží i kulturní památky – velké stavby jiných vlastníků na 1. a 2. místě

Kategorii díla výtvarného umění:
1. místo: 50 tisíc korun
2. místo: 20 tisíc korun (za předpokladu, že bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 300)

Kategorie drobné stavby:
1. místo: 50 tisíc korun
2. místo: 10 tisíc korun (za předpokladu, že bude spojeno s počtem hlasů vyšším než 100)

Fotografie vybraných památek a doprovázející popisné texty jsou uveřejněny na webových stránkách Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/index.php . Při hlasování formou SMS opět platí, že z jednoho telefonního čísla může být zaslán pouze jeden hlas. Na webové stránce soutěže je umístěn jednoduchý návod, jak při hlasování postupovat. Dle počtu obdržených hlasů se stanoví konečné pořadí a přidělí ceny.

„S ohledem na počet přihlášených kulturních památek v letošním roce se ukázalo, že tento koncept soutěže, kdy hlasuje veřejnost prostřednictvím SMS, se poněkud přežil. Pro příští rok proto chystáme nové pojetí soutěže, “ řekl radní Tomáš Soukal.