Změny ve složení Rady Jihomoravského kraje

Koalice Zastupitelstva Jihomoravského kraje po roce své existence provedla zhodnocení fungování jednotlivých oblastí a dosažených výsledků a rozhodla se pro některé personální změny v Radě Jihomoravského kraje. Na základě vzájemné dohody koaličních partnerů hnutí ANO a ČSSD se po rezignaci dvou členů rady s platností od 2. března 2018 mění obsazení postů radních pro oblast zdravotnictví a životního prostředí.

Člen Rady JMK zodpovědný za životní prostředí: Vít Rajtšlégr (ČSSD)
Člen Rady JMK zodpovědný za zdravotnictví: Milan Vojta, MBA. M.A. (ANO)

V této souvislosti dochází i ke změně ve vedení výborů ZJMK:

Předseda výboru sociálně-zdravotního: Igor Chlup (ČSSD)
Předseda výboru pro meziregionální vztahy: RNDr. Miroslav Kubásek, Ph.D. (ANO)

Podle hejtmana Jihomoravského kraje Bohumila Šimka jsou tyto změny přirozeným vývojem po roce a čtvrt společné práce ve vedení kraje. „Rozhodli jsme se k některým dílčím personálním změnám, a to na základě dohody s koaličními partnery a také po konzultaci s konkrétními kolegy, kterých se tyto změny týkají. Neslevujeme ze svých standardů, neměníme cíle Programového prohlášení a všem čtyřem kolegům přeji hodně zdaru v nových pozicích,“ uvedl hejtman Šimek.

„Mým hlavním úkolem bude pokračovat v koordinaci přípravy koncepce krajského zdravotnictví, která povede ke stabilizaci a větší efektivitě zdravotnických zařízení v našem regionu. A následně pro tuto koncepci najít podporu v zastupitelstvu napříč politickým spektrem a odstartovat její realizaci,“ dodal ke svému zvolení Milan Vojta.

„Věřím, že kolegové Rajtšlégr a Vojta přinesou do Rady kraje nový pohled na spravované oblasti, a kolegové Chlup a Kubásek využijí své dosavadní zkušenosti, které uplatní ve vedení jednotlivých výborů. Za jejich dosavadní práci v radě jim děkujeme,” uvedla krajská předsedkyně ČSSD Naďa Křemečková.

Nově jmenovaný radní pro životní prostředí Vít Rajtšlégr řekl: „Kromě hlavních témat oblasti životního prostředí, jako je problematika sucha, bych se chtěl zaměřit i například na pomoc menším obcím, a to zejména v oblasti přípravy a budování vodárenské infrastruktury, nakládání s odpady nebo hospodaření v lesích.“

Změna, kterou schválilo na svém zasedání 1. března 2018 Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, bude formálně zakotvena dodatkem Koaliční smlouvy JMK.
foto JMKfoto JMK