Konference řešila problematiku brownfieldů v kraji

Problematice nevyužívaných průmyslových a zemědělských staveb a areálů - brownfieldů - v Jihomoravském kraji se věnoval konference, která se ve středu 28. února 2018 uskutečnila v Brně. Účastníky konference z řad představitelů měst, obcí a zainteresovaných organizací přivítal náměstek hejtmana Jan Vitula.

Akci v krajském školicím středisku v brněnské ulici Cejl zorganizovala Regionální rozvojová agentura jižní Moravy. Tato agentura v oblasti regenerace brownfieldů funguje v roli podpůrné instituce, která nevyužívané areály a objekty v regionu mapuje, eviduje, analyzuje a publikační a propagační činností vytváří širší povědomí o problematice.

Podrobnosti o tématu brownfieldů v Jihomoravském kraji naleznete na: http://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/brownfieldy/ a http://www.brownfieldy-jmk.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK