K poskytovatelům sociálních služeb v kraji míří 1,2 miliardy korun

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na dnešním zasedání (1. 3. 2018) schválilo poskytnutí finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb v Jihomoravském kraji v souhrnné výši 1 212 534 800 Kč.

Jedná se o prostředky, které Jihomoravský kraj obdržel jako dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na zajištění sociálních služeb v kraji v celkové výši přesahující 1,319 mld. Kč. Součástí materiálu bylo také schválení Dodatku č. 1 k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (Pravidla 2018), kterým došlo k navýšení hodnot obvyklých průměrných nákladů (normativních) u všech druhů sociálních služeb o 25 %. Tento krok sliboval Jihomoravský kraj již v loňském roce, kdy po schválení Pravidel 2018 došlo k výraznému nárůstu osobních nákladů z důvodu vládou schváleného opakovaného navýšení platů a mezd. Na základě dodatku tak bylo možné hned v prvním kole uspokojit finanční požadavky velké části poskytovatelů sociálních služeb.

Jihomoravský kraj obdržel celkem 148 žádostí na financování 404 sociálních služeb s celkovou sumou požadavků převyšující 1,338 mld. Kč. Po navýšení hodnot dle dodatku k Pravidlům 2018 obdrží více než polovina sociálních služeb dotaci právě v takové výši, jakou požadovaly.

Jihomoravský kraj dále v dubnu rozdělí dotace i z krajského rozpočtu, kdy má na sociální služby vyčleněnou částku 196 mil. Kč. Zároveň bude v dubnu vyhlášeno 2. kolo obou dotačních řízení. Jihomoravský kraj také počítá s tím, že dle zůstatku finančních prostředků, zejména u dotace z MPSV, dojde také k dofinancování sociálních služeb, a to po provedení analýzy z hlediska nákladů a požadavků.

Ačkoliv Jihomoravský kraj obdržel dotaci vyšší než v roce 2017, tyto prostředky by nepokryly požadavky sociálních služeb, pokud by odpovídaly normativním nákladům navýšeným dodatkem k Pravidlům 2018. Tyto požadavky přesahují částku 1,620 mld. Kč. Jihomoravský kraj proto vyvíjí aktivity, které by vedly ke změně zákona o sociálních službách ve věci nastavení podílů, kterými se jednotlivým krajům přiděluje dotace z MPSV. „Jihomoravský kraj je z hlediska počtu obyvatel velkým krajem, má proto k zajištění jejich potřeb i rozsáhlou síť sociálních služeb a na její zabezpečení by proto potřeboval i vyšší dotaci, která tyto skutečnosti zohledňuje. Možnost změny budeme projednávat s jihomoravskými poslanci,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Přehled poskytnutých dotací bude zveřejněn na Dotačním portálu Jihomoravského kraje nejpozději začátkem příštího týdne.