Vysazením 100 lip si kraj připomene výročí vzniku Československa

V letošním roce si Česká republika připomíná 100. výročí vzniku Československa. Rada Jihomoravského kraje na svém jednání 26. února 2018 v této souvislosti schválila realizaci akce „100 lip – 100 oslav“, kdy bude na stovce vybraných míst jižní Moravy vysázeno 100 lip srdčitých jako připomínka této historické události.

Kraj se s tímto záměrem obrátil na obce a města regionu. „Chceme zasadit 100 lip srdčitých nejen jako symboly demokracie, ale také jako symboly lidské pospolitosti a hrdosti. Byly to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1928 k desetiletému výročí republiky, ve stoleté historii to byly právě lípy, pod nimiž se lidé setkávali, a budou to právě lípy, které budou svědky setkání budoucích,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek. Na nákup lip budou vyčleněny finance z krajského rozpočtu.

Do akce se zapojují také současní zastupitelé kraje. Každý vybere pro jednu lípu místo ve svém působišti či rodišti, kde společně s občany, aktivními spolky, školami a pamětníky lípu vysadí a uspořádá jednu ze sta oslav republiky v rámci Jihomoravského kraje. „Chceme, aby vysazování lip bylo příležitostí k setkání lidí a k oslavě tohoto významného výročí. Věřím, že se tak uskuteční sto krásných oslav v našem kraji a jako připomínka na tuto událost pak na těchto místech zůstane lípa,“ dodal hejtman Šimek. První lípa bude vysazena 3. dubna 2018 v Čejkovicích.

V termínech duben - červen a září - říjen zasadí 64 lip jednotliví zastupitelé kraje, 18 lip hejtman kraje, 6 lip rektoři brněnských univerzit a 12 lip vybrané významné osobnosti kraje. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas Brno, odborným garantem je Mendelova univerzita v Brně, která poskytne poradenský servis.