Radní schválili program oprav silnic. Na rekonstrukce letos poputuje přes půldruhé miliardy korun

Evropské dotace, vlastní rozpočet i Státní fond dopravní infrastruktury – Jihomoravský kraj maximálně využívá všechny zdroje pro opravy silnic II. a III. tříd, které má ve správě. Jen na letošek naplánoval stavební akce za víc než 1,5 miliardy korun. V příštích letech by navíc rád dosáhl na další více než dvě miliardy z evropských fondů. Program výstavby, rekonstrukcí a oprav na svém dnešním (26. února 2018) zasedání schválili radní Jihomoravského kraje.

„Jihomoravský kraj je dlouhodobě na špici mezi regiony v čerpání evropských dotací na opravy silniční infrastruktury. Jen letos budou stavbaři pracovat na devatenácti projektech, pro které se nám podařilo získat financování z první a dvaačtyřicáté výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dokončeny musí být letos v říjnu a celkové náklady podle odhadů přesáhnou 1,3 miliardy korun. Kraj si v roce 2018 na jejich spolufinancování vyhradil v rozpočtu přes čtvrt miliardy,“ popsal náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák s tím, že mezi největší letošní projekty dotované z IROP patří například dokončení opravy přibližně šestikilometrového úseku silnice II/379 mezi Deblínem a Tišnovem nebo rekonstrukce průtahů Hrubou Vrbkou, Suchohrdly či Příměticemi.

Kraj by však rád do budoucna získal peníze i z dalších výzev IROP. „Připravujeme k registraci dalších 29 projektů za více než 2,8 miliardy korun,“ doplnil Hanák.

Silničáři by měli letos dokončit také dalších 20 oprav zahájených v loňském roce z rozpočtu Jihomoravského kraje nebo s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „A k tomu plánujeme letos start dalších pěti akcí, z nichž se například oprava necelých čtyř kilometrů silnice mezi Újezdem u Brna a Otnicemi protáhne až do roku 2019,“ upřesnil Hanák a doplnil, že kraj pro tyto účely počítá s přibližně 150 miliony korun z vlastního rozpočtu – 75 milionů přitom převede z loňského roku a dalších 75 přidá z rozpočtu letos. „Rozhodnutí již potvrdila krajská rada a musí jej ještě schválit zastupitelé. Každopádně bychom tak zrekonstruovali přes 10 kilometrů silnic a 12 mostů,“ uvedl Hanák.

Kraj pokračuje také v intenzivní projektové přípravě dalších staveb, na kterou má letos v rozpočtu přichystáno 45 milionů korun. „Díky našemu důrazu na přípravu staveb máme teď v zásobnících přichystáno 27 investičních akcí včetně rekonstrukcí 14 mostů v celkovém objemu 612 milionů korun,“ dodal Hanák s tím, že dalších 15 milionů má kraj letos v rozpočtu i na protihluková opatření na silnicích a sanaci nehodových míst vytipovaných ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu. „K tomu bychom letos rádi získali i dotaci ze SFDI na zbudování okružní křižovatky u Mokré-Horákova,“ uzavřel náměstek hejtmana.

Jihomoravský kraj postupuje ve snaze zprovoznit silnici mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem

Více než tři roky je kvůli sesuvům půdy silnice III. třídy z Dolních Věstonic do Pavlova neprůjezdná. Protože v minulosti Dolní Věstonice opakovaně neuspěly u Ministerstva životního prostředí ČR se žádostí o dotaci na opravu vozovky a stabilizaci svahů z programu na likvidaci škod po živelních pohromách roku 2014, rozhodl se do řešení situace aktivně zapojit Jihomoravský kraj. Na svém dnešním (26. února 2018) zasedání proto krajští radní schválili podpis smlouvy o převodu investorství s obcí Dolní Věstonice a zelenou dali také vypsání zakázky na projektovou dokumentaci pro provedení stavby.

„To, že je silnice dlouhodobě neprůjezdná, nejen že komplikuje dopravu v regionu, ale ztěžuje to také přístup k turisticky velmi atraktivním lokalitám, jako je například Archeopark Pavlov,“ zdůvodnil zapojení kraje do snahy o co nejrychlejší zprovoznění silnice náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Podle Hanáka má podpis smlouvy vyřešit otázku oprávnění realizovat stavbu. „To má doposud obec Dolní Věstonice. Po podpisu smlouvy by mohl komunikaci opravit kraj prostřednictvím své organizace Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,“ vysvětlil náměstek hejtmana s tím, že stavební úpravy zajištěné krajem budou v převážné většině součástí pozemků, které vlastní obec, a ta bude zavázána k jejich údržbě.

Radní také schválili vypsání veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace k provedení stavby. „Ta naváže na dokončení konceptu dokumentace pro stavební povolení,“ dodal Hanák, podle kterého kraj vyhradil na zakázku necelého půl milionu korun. „Přípravu dokumentace očekáváme letos v dubnu,“ uzavřel náměstek.

Silnice v Brněnské ulici v Tišnově dostane nový povrch. Kraj vybere zhotovitele

Výtluky a trhliny zmizí z více než kilometr dlouhé silnice, která vede Brněnskou ulicí v Tišnově. Potvrdili to dnes (26. února 2018) krajští radní, když schválili investiční záměr pro akci za téměř 49 milionů korun. Správa a údržba silnic tak může začít vybírat stavební firmu, která dá vozovku do pořádku. Klíčové pro start akce však je, zda se ji podaří v březnu úspěšně zaregistrovat do sedmdesáté výzvy Integrovaného regionálního operačního programu.

„Stavebníci zrekonstruují téměř jedenáct set metrů silnice II/379 v Brněnské ulici v Tišnově a opravy se dočká i 43 metrů dlouhý úsek silnice II/377. Součástí stavby bude také úprava křižovatky ulic Brněnské, U Humpolky a Dvořákovy a křižovatky u Pily,“ přiblížil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák, podle kterého se dělníci pustí i do rekonstrukce zastávkových pruhů pro autobusy nebo opěrné zdi. „Začít by měli letos v červnu a dokončení prací odhadujeme na prosinec příštího roku,“ doplnil Hanák.

O náklady v odhadované výši téměř 49 milionů korun se podělí Jihomoravský kraj a město Tišnov. To dá na rekonstrukci přibližně 17 milionů, zatímco podíl kraje dosáhne téměř 32 milionů korun. „Velkou část však pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu,“ uzavřel Hanák.

foto JMKfoto JMKfoto JMK