V sídle kraje jednala Regionální stálá konference

Pod vedením náměstka hejtmana Jana Vituly se v pátek 23. února 2018 v prostorách brněnského sídla krajského úřadu konalo 14. pracovní zasedání Regionální stálé konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK).

Na konferenci zazněly například výsledky jednání jednotlivých pracovních skupin RSK JMK, informace k čerpání fondů EU na jižní Moravě v programovém období 2014 – 2020 nebo ke strategiím Místních akčních skupin v území kraje. Projednávala se také témata pro chytrý region – aktivity s významným uplatněním prvků konceptu SMART region.

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje (RSK JMK) je neformální instituce (bez právní subjektivity) pro koordinaci a vyjednávání integrovaných nástrojů, územní dimenze a spolupráci (partnerství) mezi významnými regionálními aktéry pro programové období EU 2014 – 2020 v území Jihomoravského kraje. Role RSK JMK je plánovací a koordinační, iniciační, podpůrná, komunikační, monitorovací, vyhodnocovací a propagační.

Další informace na www.rskjmk.cz  .

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK