Konference k tématu Smart city

O rozvoji dopravního systému v brněnské aglomeraci nebo o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů – i o tom se hovořilo na 4. ročníku konference Smart city, která se ve čtvrtek 22. února 2018 uskutečnila v brněnském sídle Jihomoravského kraje. Přítomné za Jihomoravský kraj přivítal náměstek hejtmana Jan Vitula.

Smart city (anglicky „chytré město“) je konceptem, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí, optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely. Obdobou smart city v regionálním měřítku je smart region.

foto JMKfoto JMKfoto JMK