Bezpečnostní fórum Road show 2017

O udržitelném bezpečí a připravenosti kraje a Krajského úřadu Jihomoravského kraje na řešení mimořádných událostí a krizových situací diskutovali mimo jiné účastníci bezpečnostního fóra s názvem Road show 2017, které se za účasti hejtman Bohumila Šimka uskutečnilo v úterý 20. února 2018 v brněnském sále Břetislava Bakaly.

Jak konstatoval hejtman Šimek, kraj úzce spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému a podílí se významně na zlepšování technického vybavení jeho jednotek i na jejich přípravě. „Jsou nepostradatelnými články při ochraně života, zdraví a majetku občanů jižní Moravy,“ uvedl hejtman Šimek.

Úterní fórum bylo určeno specialistům na oblast bezpečnosti, představitelům armády, policie, hasičů nebo odborníkům z úřadů či organizací zabývajících se krizovým řízením. Mezi tématy tak nechyběla například problematika kybernetické bezpečnosti nebo rizika katastrofálního sucha. Akci zorganizoval Národní institut pro obranu a bezpečnost za podpory Jihomoravského kraje.

foto JMKfoto JMKfoto JMK