Informace č.j.: JMK 166274/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
 
 
           Čj.:                                                 SpZn.:                                            Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 166274/2007                         S-JMK 134300/2007 OKP                           Krásná/541651233                          24. 10. 2007
 
 
„Dezinformace a jednání s MD, MŽP a vládou“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 14. 10. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „žádost o informaci dle zákona č. 106/99 – Dezinformace a jednání s MD, MŽP
 a vládou
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
podle připojeného článku z MFDNES 1. náměstek ing. Venclík uvedl .... ‚Zajímavé je,
že to stanoviště bylo vyhlášeno až dodatečně. Je zde stále snaha zpochybnit silnici a objevují se dezinformace. S tím nesouhlasíme, jednáme kvůli tomu s ministerstvem dopravy i životního prostředí. Důležité ale je, že rakouská strana potvrdila, že oni schválenou trasu berou jako definitivní,‘ doplnil Venclík. ....
Požadujeme
a) kopii dokumentu, který dokládá, že rakouská strana potvrdila, že ‚oni schválenou trasu berou jako definitivní‘,
b) kopii všech dokumentů, ,který‘ dokládají, že JMK o věci spojení Brna a Vídně v roce 2007 ‚JMK‘ jednal s Ministerstvem dopravy (tj. včetně dopisů ing. Venclíka zaslaných
na Ministerstvo dopravy a odpovědi na jeho dopisy)
,
c) kopii všech dokumentů, ,který‘ dokládají, že JMK o věci spojení Brna a Vídně v roce 2007 ‚JMK‘ jednal s vládou (tj. včetně dopisů zaslaných vládě a odpovědi na ně),
d) kopii všech dokumentů, ,který‘ dokládají, že JMK o věci spojení Brna a Vídně v roce 2007 ‚JMK‘ jednal s MŽP (tj. včetně dopisů zaslaných MŽP a odpovědí na ně),
e) sdělit o jaké DEZINFORMACE jde a předat kopie dokumentů, které tyto dezinformace dokládají, a to s tím, že budou jasně vyznačeny věty, které dle ing. Venclíka obsahují dezinformace.“.
 
            Sdělením Jihomoravského kraje č. j.: JMK 134300/2007 OKP ze dne 16. 10. 2007 jste byly vyrozuměni o odložení písm. a) a písm. e) žádosti
 
            V návaznosti na uvedené Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona
č. 106/1999 Sb. v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. kopii dopisu JMK týkající se písm. b), c) a d) žádosti, kterou je:
 
 
  1. dopis hejtmana Jihomoravského kraje č.j.: JMK 128419/2007 ze dne 4. 10. 2007 adresovaný předsedovi vlády ČR, (na vědomí: ministr životního prostředí a ministr dopravy)
 
 
Žádné další informace ve smyslu ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. povinný subjekt nemá.
 
           
S pozdravem
 
 
                                                                                          Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                           vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz