Hejtman zamířil na Vranovsko

Na Vranovsko zamířil ve čtvrtek 15. února 2018 v rámci své pracovní cesty hejtman Bohumil Šimek.

Ve Vratěníně, který leží v samotném cípu kraje směrem k Dolnímu Rakousku a Jihočeskému kraji, se hejtman setkal se starostou obce Martinem Kinclem, který ho seznámil s aktivitami obce v oblasti oprav drobných sakrálních památek a historických stavení v obci. Jihomoravský kraj v loňském roce přispěl obci 200 tisíci korun na výstavbu nového víceúčelového hřiště.

V městysu Vranov nad Dyjí starosta Luboš Vedra s hejtmanem hovořil například o problematice turistického ruchu v oblasti a o pracovních příležitostech v regionu.

Svoji čtvrteční pracovní cestu po Vranovsku hejtman Šimek zakončil v obci Lesná. Společně s představiteli obce v čele se starostou Ivo Prchalem si hejtman prohlédl obec a navštívil místní mateřskou školku. Starosta hejtmana Šimka informoval také o rekonstrukci zdejšího kostela sv. Terezie z Avily. Svatostánek v loňském roce prodělal nutné opravy, které obnášely odvodnění, opravu střechy, průčelí i věže. Na ty Jihomoravský kraj vyčlenil 448 tisíc korun.

foto JMKfoto JMKfoto JMK