Informace č.j.: JMK 100/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
         Čj.:                                                  SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                     Brno
JMK 100/2008                               S-JMK 100/2008 OKP                                Krásná/541651233                             9. 1. 2008
 
„Další jednání s ochránci přírody“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
dne 31. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“), s názvem „Žádost o informace podle zákona 106/99 – další jednání s ochránci přírody (dále jen „Žádost“)
 
 
V Žádosti je uvedeno:
Podle přiloženého článku ‚proběhlo‘ radní Procházková uvedla ‚Nejsem barbar,
mám k přírodě vztah. Uvítala bych ale delší jednání s ochránci přírody, kteří nám zatím
jen natvrdo představil svůj záměr‘
,
Požadujeme
a) předat dokumenty dokládající, kdy a jak ochránci ‚prorody‘ natvrdo představili svůj záměr.
b) sdělit, kdy a jak ochránci ‚prorody‘ natvrdo představili svůj záměr.
c) sdělit, kdy a jaká další jednání od publikace tohoto vyjádření radní Procházkové s ochránci přírody proběhla,
d) předat pozvánky, zápisy/záznamy z jednání a ‚prezenčnílistiny‘ z ‘dalších jednání‘,
která od publikace tohoto vyjádření radní Procházkové s ochránci přírody proběhla
,
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická
i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně.
 
Vaše žádost o informace směřuje k výroku radní Jihomoravského kraje Ing. arch. Anny Procházkové, jako političky, která při svém projevu reprezentovala svá politická stanoviska. Na dokumenty či informace, ze kterých při svém vyjádření Ing. arch. Procházková vycházela, se informační povinnost podle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., nevztahuje, jelikož by se jednalo o vytváření nových informací.
 
 
S pozdravem
 
 
 Mgr. Martin Mikš, v.r.
          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz