Jihomoravský kraj chce oproti původnímu návrhu rozpočtu investovat dalších 75 milionů korun do oprav silnic

Rok 2017 se v Jihomoravském kraji nesl ve znamení intenzivních rekonstrukcí silnic II. a III. třídy. Jen s podporou Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a kofinancováním z vlastního rozpočtu zahájil kraj vloni celkem 47 projektů oprav vozovek a mostů. Na dokončení staveb, u kterých se práce protáhly i do roku letošního, chtějí radní vyhradit v rozpočtu dalších 75 milionů korun. Investiční příspěvek Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje v této výši schválili na svém dnešním zasedání (12. 2. 2018).

„Na opravy silnic a mostů letos využijeme kromě dnes schválených 75 milionů korun i nedočerpané prostředky z loňského roku ve výši necelých 76 milionů. Předpokládáme, že se nám tak podaří dokončit stavby zahájené s podporou SFDI v roce 2017 a zároveň spustit i některé nové stavební akce,“ informoval náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy Roman Hanák.

Start celé řady projektů, které má Jihomoravský kraj připravený v zásobníku, bude záviset také na tom, zda vláda podobně jako v předchozím období schválí příspěvek na opravy krajských silnic ze SFDI. Na jižní Moravu tak ze státní kasy putovalo v letech 2015, 2016 a 2017 postupně 350, 238 a necelých 290 milionů. „Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace kolem vlády není dnes ještě vůbec jasné, kolik peněz letos kraje ze SFDI dostanou, a zdali vůbec nějaké. Tato nejistota nám značně komplikuje plánování letošní stavební sezóny. Proto jsme i v minulých letech prostřednictvím Asociace krajů ČR apelovali na to, aby měl příspěvek ze SFDI pravidelný a trvalý charakter,“ doplnil Hanák.

Podle náměstka hejtmana se však kraj snaží získat prostředky na opravy silnic i jiným způsobem. „Aktuálně připravujeme projekt do dotační výzvy SFDI na zvýšení bezpečnosti provozu na silnicích II. a III. tříd. Konkrétně se jedná o přebudování křižovatky u obce Mokrá-Horákov za přibližně 20 milionů korun,“ vysvětlil Hanák.

Neoddiskutovatelnou prioritou je však pro kraj maximální využití evropských dotací z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). „V loňském roce se nám podařilo zaregistrovat do první výzvy Integrovaného regionálního operačního programu projekty rekonstrukcí silnic II. a III. tříd za půldruhé miliardy korun. V roce 2018 tak poputuje na jih Moravy přibližně 1,2 miliardy korun na opravy našich silnic. Kraj se bude na těchto stavebních akcích podílet částkou přesahující 280 milionů korun. Jihomoravský kraj je tak na špici mezi regiony v čerpání dotací na opravy komunikací nižších tříd,“ podotkl Hanák s tím, že v souběhu projektanti připravují i nové projekty do další výzvy programu.