Sbírka šatstva pomůže potřebným

Celkem 62 pytlů oblečení, ručníků, ložního prádla, dek, apod. – to je výsledek sbírky, kterou na přelomu ledna a února mezi zaměstnanci zorganizoval Krajský úřad Jihomoravského kraje.

Sbírka šatstva byla v úterý 6. února 2018 ukončena a předána sociálním kurátorům Magistrátu města Brna pro jejich klienty, většinou lidi bez domova. Obdobná sbírka probíhá nadále na Magistrátu města Brna, Křenova 20, kam každou první středu v měsíci od 16 do 20 hodin je možné přinést šatstvo a jiné potřeby pro lidi bez domova žijící na ulici. Kontaktní osobou je Mgr. Pavel Drietomský, tel.: 544 502 623, e-mail: drietomsky.pavel@brno.cz.