TK 4. 1. 2008

Tisková konference 4. ledna 2008

 

Na tiskové konferenci hejtman JMK Stanislav Juránek hovořil o prvním občánku JMK  a informoval o účasti kraje na veletrhu Regiontour.

 

 

 

První občánek JMK

 

 

 

Rada   Jihomoravského kraje na své schůzi dne 3. ledna 2008 vzala na vědomí poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč a pamětní medaile  prvnímu občánkovi  narozenému na území Jihomoravského kraje v roce 2008, jehož jméno je  Nikolo  Janoušek a poskytnutí věcných darů do výše 5.000,- Kč jemu a jeho rodičům. Již na své prosincové schůzi 20. prosince 2007 RJMK schválila poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč a udělení Pamětní medaile Jihomoravského kraje prvnímu občánkovi Jihomoravského kraje narozenému na území Jihomoravského kraje v roce 2008 a poskytnutí věcných darů do výše 5.000,- Kč prvnímu občánkovi Jihomoravského kraje narozenému na území Jihomoravského kraje v roce 2008 a jeho rodičům a sourozencům. Na  základě  informací,   poskytnutých  všemi  porodnicemi  v  Jihomoravském  kraji, se 1. ledna 2008 ve 2 hodiny 45 minut narodil  chlapeček Nikolo Janoušek ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice matce Jitce Janouškové.

V roce 2001 se jako první v Jihomoravském kraji narodila Karolína Jelínková z  Šebetova, v roce 2002 Simona Podrázská z Moravan, v roce 2003 Vilém Eckl z Jezeřan-Maršovic, v roce 2004 Maxim Ondráček z Čebína, v roce 2005 Pavel Suchánek z Dolních Louček, v roce 2006 Ondřej Sločík z Vyškova a v roce 2007 René Kolegar z Radslavic.

 

 

 

Prezentace kraje na veletrzích cestovního ruchu

 

Prezentace Jihomoravského kraje na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno, Holiday World Praha a Slovakiatour Bratislava v roce 2008

 

Ve dnech 10. – 13. ledna 2008 se otevřou brány 17. mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2008. Jihomoravský kraj bude prezentovat svoji turistickou nabídku v expozici Jižní Morava, a to na 180 m2,  na dalších 40 m2 dostanou prostor pro prezentaci zástupci osmi partnerských regionů kraje.

Veletržní expozice Jižní Morava je variabilní a lze ji přizpůsobit menší ploše, kterou má kraj  pro prezentaci na veletrzích Holiday World v Praze (14. - 17. února 2008) a ITF Slovakiatour v Bratislavě (17. - 20. ledna 2008); zde bude připraven výstavní prostor pro pět přirozených turistických regionů a Jihomoravský kraj, opět s důrazem na produktovou nabídku.

Snahou Jihomoravského kraje je vytvoření ucelené nabídky turistického potenciálu kraje, proto je zde nabídka řešena jak regionálně (prezentací všech pěti přirozených turistických oblastí kraje), tak produktově (nabídkou produktů kulturně-poznávací, vinařské, lázeňské a cyklistické turistiky).

Pro návštěvníky veletrhu bude tímto nabídka cestování přehlednější a úplná.

Kromě vlastního prezentačního prostoru Jihomoravského kraje jsou na stánku Jižní Morava spoluvystavovatelé, kterými jsou zástupci z přirozených turistických regionů:

-         Statutární město Brno

-         Turistický region Brno a okolí

-         Turistický region Moravský kras a okolí

-         Turistický region Pálava a Lednicko-valtický areál

-         Turistický region Slovácko

-         Turistický region Znojemsko a Podyjí

 

Zvláštní důraz bude kladen na produktovou nabídku vinařské, kulturně-poznávací, cyklistické a lázeňské turistiky: Spoluvystavovatelé v této oblasti jsou:

-  Centrála cestovního ruchu jižní Moravy s nabídkou turistických produktů, produktových balíčků a golfové turistiky na jižní Moravě. Centrála cestovního ruchu - jižní Morava bude prezentovat také bohatou nabídku kongresové turistiky ve specializované části veletrhu v pavilonu „V“ zaměřeného právě na kongresový cestovní ruch.

- Vinařský fond ČR s nabídkou možností vinařské turistiky. Na stánku budou k dispozici nové propagační materiály a také zde bude možno kvalitní jihomoravská vína ochutnat.

- Letiště Brno-Tuřany a Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje jako významné součásti dopravní infrastruktury kraje. Letiště Brno představí mimo již zavedené pravidelné spoje do Londýna, Barcelony, Moskvy a Prahy.  Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje bude prezentovat možnosti turistiky s využitím služeb IDS JMK jak v okolí města Brna, tak i v jiných částech kraje. K dispozici budou také propagační materiály  IDS JMK  – zejména jízdní řády v knižní i elektronické podobě.

- Jihomoravské lázně, představí zde nabídku lázeňských pobytů v Lednici i Hodoníně.

- Muzea a galerie  Jihomoravského kraje, představí zde nabídku kulturní turistiky na jižní Moravě vč. jazykových mutací mapy Inspirace k návštěvě a Diář muzeí, galerií a hvězdáren Jihomoravského kraje.

 

Vedle expozice Jižní Morava připravil Jihomoravský kraj také expozici Partnerských regionů Jihomoravského kraje. V letošním roce se zde budou prezentovat :

- Bratislavský samosprávny kraj, Slovensko

- Lodžské vojvodství, Polsko

- Provincie Bergamo, Itálie

- Šumadijský okruh, Srbsko

- Region Kaunas, Litva

- Zadarská župa, Chorvatsko

- Region Varna, Bulharsko

- Chanti-mansijský autonomní okruh – Jugra, Rusko

 

Jihomoravský kraj podporuje ucelenou prezentaci celého turistického regionu Jižní Morava, do které patří rovněž část turistické oblasti Slovácko, která je prezentována v expozici Zlínského kraje. Prezentace obou částí Slovácka je umístěna v bezprostředním sousedství a propojena sjednocujícím prvkem – kobercem s logem Slovácka. 

 

 

V rámci společného projektu čtyř moravských krajů bude na stánku Jihomoravského kraje umístěna tzv. zastávka, kde návštěvníci mohou získat či označit si kupón do soutěže „Putování po čtyřech moravských zastaveních“. Na této Jihomoravské zastávce je možno se seznámit s Jihomoravskými premiérami 2008, které inspirují k návštěvě v nastávající turistické sezóně.

Slosování kupónů proběhne po všechny dny konání veletrhu na společném podiu moravských krajů, které je umístěno v sousedství stánku Jihomoravského kraje. Zde bude po všechny dny probíhat bohatý kulturní program, který přiblíží pestrou kulturní nabídku moravských krajů.

V rámci tohoto projektu budou prezentovány i nové produkty cestovního ruchu, tzv.  Jihomoravské premiéry 2008, např.:

- Vinařská cyklostezka Modré hory u Velkých Pavlovic,

- Jeskyně Výpustek v Moravském krasu,

- Rozhledna Bukovanský mlýn na Kyjovsku,

- Cykloportál   http://www.cyklo-jizni-morava.cz/, který umožňuje naplánovat výlet z místa do místa ve vazbě na informace cestovního ruchu, atraktivity regionu, ubytování, koupaliště, Integrovaný dopravní systém JMK, Turistická informační centra JMK, cykloservisy a další služby pro cyklisty. K plánované trase je možné zobrazit podrobný itinerář cyklotrasy, profil a schematickou mapu.

 

Veletrh Regiontour bude zahájen v expozici Jižní Morava dne 10. 1. 2008 v 10:30 hodin hejtmanem Jihomoravského kraje  Ing. Stanislavem Juránkem.

 

Stejně jako v loňských ročnících budou mít návštěvníci možnost získat nejrůznější propagační materiály z celého Jihomoravského kraje. Připraven je i bohatý kulturní program. Ve čtvrtek, pátek i sobotu se o příjemnou atmosféru v expozici postarají cimbálové muziky: Jury Petrů z Kyjova, Břeclavan z Břeclavi, Jožky Imricha z Brna  a  jazzový Unity Quartet.  Na sobotní odpoledne 12. ledna 2008 je od 15 hod. naplánováno setkání s Bolkem Polívkou spojené s autogramiádou jeho nové knihy.

Při cestě na Regiontour 2008 je pro návštěvníky, kteří využijí pro cestu na veletrh vlak, připravena sleva VLAK+. Zpáteční jízdenku VLAK+ je možno zakoupit ve dnech 10. až 13. ledna 2008 z kterékoliv železniční stanice ČD do železniční stanice Brno hlavní nádraží. Při zpáteční cestě je jízdenka platná pouze po orazítkování pamětním razítkem na stánku Českých drah.