foto 1 foto 2

Zprovoznění nových webových stránek sociálně-právní ochrany dětí

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

Zefektivňování a rozvoj kvality služeb poskytovaných orgánem sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále jen „KrÚ JMK“) prostřednictvím naplňování standardů kvality a jejich kontrolou u obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností je hlavním cílem individuálního projektu „Podpora sociálně-právní ochrany dětí na Krajském úřadě Jihomoravského kraje II“, jehož realizace byla zahájena k 1. září 2016 a skončí k 31. srpnu 2019.

Jednou z klíčových aktivit výše uvedeného projektu je i vytvoření specializované webové domény www.spo-jmk.cz pro oblast sociálně-právní ochrany dětí v Jihomoravském kraji. Na těchto webových stránkách jsou dostupné zásadní dokumenty a informace týkající se agendy sociálně-právní ochrany dětí včetně náhradní rodinné péče, pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Aktualizované seznamy volných kapacit zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a azylových domů pro matky s dětmi jsou dostupné v záložce "PRO ODBORNÍKY".