Hejtman navštívil obce na Brněnsku

Do obcí na Brněnsku zamířil ve čtvrtek 1. února 2018 v rámci své pracovní návštěvy hejtman Bohumil Šimek.

V Ochozi u Brna starostka Alena Kovaříková hejtmana seznámila s fungováním místní základní a mateřské školy, kde v současné době dokončují stavbu výtahu. Obec zde také hodlá realizovat izolaci budov a postavit přístavbu školní jídelny. Následně hejtman navštívil Bílovice nad Svitavou, obec spisovatele Rudolfa Těsnohlídka. V doprovodu starosty Miroslava Boháčka si prohlédl novou knihovnu a obřadní síň. Seznámil se také s plány zrekonstruovat most přes Svitavu, který je strategickou spojnicí v obci. Pracovní cestu po Brněnsku Bohumil Šimek zakončil ve Vranově, kde kraj v loňském roce podpořil půdní vestavbu zdejší školy. Starostka Kateřina Jetelinová s hejtmanem hovořila především o problému se zvýšenou silniční dopravou v obci, o potřebě vybudovat ve Vranově nové chodníky a o dalších investičních záměrech v obci.

foto JMKfoto JMKfoto JMK