Informace č.j.: JMK 160834/2007

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
            Čj.:                                               SpZn.:                                           Vyřizuje/linka                                  Brno
JMK 160834/2007                        S-JMK 160834/2007 OKP                          Krásná/541651233                        19. 12. 2007
 
 
„Cesta ing. Venclíka do Vísek“ – poskytnutí informace
 
Vážení,
 
dne 6. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „žádost o informace dle zákona 106/99 – Cesta ing. Venclíka do Vísek
(dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
Ve středu 7.11.2007 se ing. Venclík zúčastnil jednání ve Vískách.
(viz http://www.reginpress.cz/default.aspx?ID=1324)
Požadujeme předat
a) kopie veškeré korespondence, která předcházela této konkrétní cestě,
b) ‚kompletního‘ vyúčtování cesty prvního náměstka ing. Venclíka a všech osob cestujících s ing. Venclíkem včetně kopii vyúčtování za dopravu autem,
c) Kopii veškerých dokumentů, které první náměstek JMK a jeho doprovod ‚v‘ Vískách získali a předali,
d) sdělení, s kterými konkrétními osobami ve Vískách náměstek hejtmana a členové jeho doprovodu jednali, kdy a kde tato jednání proběhla, o co se při těchto jednáních jednalo
a jakých závěrů bylo docíleno. Současně požadujeme předat záznamy/zápisy z těchto jednání a cestovní zprávu prvního náměstka JMK a jeho doprovodu.
e) kopie veškeré korespondence, která následovala po této konkrétní cestě a byla v souvislosti s ní.
Korespondencí se rozumí veškerá korespondence písemná, faxová i emailová, přijatá
i odeslaná
“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace, resp. sdělujeme následující:
 
k písm. a) Žádosti
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu§ 3 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. b) Žádosti
-         v příloze zasíláme vyúčtování pracovní cesty ing. Venclíka, jehož součástí
je i vyúčtování za dopravu autem.
 
k písm. c) Žádosti
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu§ 3 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb.
 
k písm. d )Žádosti
-         výše uvedené jednání proběhlo na základě pozvání Školy obnova venkova,
žádné další informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. k písm. d) Žádosti povinný subjekt nemá.
 
k písm. e) Žádosti
-         povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
 
           
 
S pozdravem
 
 
 
 
                                                                                         Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
Příloha: dle textu
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz