Otevřeno Muzeum starobrněnských augustiniánů

V prostorách starobrněnského opatství v Brně bylo ve čtvrtek 1. února 2018 otevřeno Muzeum starobrněnského opatství. Zároveň byl zpřístupněn Mendelův rukopis Pokusy s rostlinnými hybridy. Klíče od vitríny, kde je tento vzácný Mendelův rukopis vystaven, převzali kromě hejtmana Bohumila Šimka zástupci města Brna, rektorátu Masarykovy univerzity a brněnského biskupství.

„Jihomoravský kraj se hrdě hlásí k odkazu významných historických osobností našeho regionu a podpora vědy, výzkumu a inovací je jeho dlouhodobou prioritou. Chceme se v nejbližší budoucnosti zařadit po bok nejinovativnějších regionů Evropské unie. A je zřejmé, že tato cesta by nebyla možná, kdyby ji svými objevy nevydláždili velikáni typu Gregora Johanna Mendela,“ zdůraznil v této souvislosti hejtman Bohumil Šimek.

Muzeum starobrněnského opatství připravilo Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity ve spolupráci s opatstvím na Starém Brně. Nová expozice v prostorech augustiniánského opatství na Starém Brně přibližuje téměř sedmisetletou historii starobrněnského kláštera. V autentickém prostředí návštěvníci zhlédnou unikátní předměty ze sbírek brněnských augustiniánů a archeologické nálezy spojené s počátky Starého Brna. Pozornost upoutají obrazárny sakrálního a profánního umění, stejně jako liturgické předměty a roucha používaná po augustiniány. Návštěvníci se také seznámí s významnými osobnostmi kláštera a důležitými mezníky v jeho historii.
foto JMKfoto JMKfoto JMK