Informace č.j.: JMK 62/2008

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
 
 
 
 
        Čj.:                                              SpZn.:                                              Vyřizuje/linka                                    Brno
JMK 62/2008                              S-JMK 62/2008 OKP                                Krásná/541651233                            9. 1. 2008
 
 
„Korespondence s Thermal Pasohlávky – 2007 - IIIb“ – poskytnutí informace
 
 
Vážení,
 
            dne 31. 12. 2007 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“)
s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – korespondence s Thermal
Pasohlávky – 2007 - IIIb
“ (dále jen „Žádost“).
 
            V Žádosti uvádíte:
JMK založil akciovou společnost Thermal Pasohlávky.
Požadujeme zaslat kopii veškeré korespondence JMK a všech jeho orgánů s Thermal Pasohlávky, a to od 1.10.2007.
Korespondencí se rozumí korespondence přijatá i odeslaná, písemná, faxová i emailová, zápisy/záznamy z jednání a dokumenty předané osobně. V daném případě se korespondencí rozumí i informace o osobních jednáních s ing. Venclíkem v dané věci.
Pokud některý dokument má více než 20 stran, požadujeme pouze kopie prvních 5 posledních 3 stran“.
 
            V souladu s § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme,
že povinný subjekt nemá žádné Vámi požadované informace ve smyslu § 3 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb.
 
 
S pozdravem
 
 
 
                                                                                        Mgr. Martin Mikš, v.r.
                                                                          vedoucí odboru kontrolního a právního
 
 
 
IČ                      DIČ                        Telefon                Fax                        E-mail                                                          Internet
70888337         CZ70888337          541651233           5416511289           krasna.pavlina@kr-jihomoravsky.cz           www.kr-jihomoravsky.cz