Kraj chce obce zapojit do plánování sociálních služeb v regionu

Větší zapojení samotných obcí do plánování sociálních služeb v kraji a možnost zvýšit počet úvazků u pečovatelských služeb tak, aby byly schopné zajistit 12hodinový provoz i o víkendech – to jsou ústřední prvky nových pravidel pro vstup do sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje (JMK). Seminář k této problematice, který se v úterý 30. ledna 2018 uskutečnil v krajském školicím středisku v brněnské ulici Cejl, zahájil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Na semináři se sešli poskytovatelé sociálních služeb a představitelé obcí s rozšířenou působností, aby jim byla vyložena pravidla tvorby sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2019. Tato pravidla byla schválena na pondělním (29. ledna 2018) jednání rady kraje. Schválení radou kraje předcházela diskuse s představiteli obcí s rozšířenou působností. „Na základě této diskuse bude Jihomoravský kraj usilovat o vyšší míru zapojení obcí do plánování sociálních služeb, a také vyšší míru odpovědnosti ze strany obcí. Ten cíl je jednoznačný – aby se kraji společně s obcemi podařilo získat vyšší podíl financí od státu na financování sociálních služeb. V současné době totiž dostáváme pouze 9,21 procenta určených prostředků, přitom Jihomoravský kraj má v rámci ČR 11procentní podíl obyvatel. Tuto situaci považuji za nespravedlivou a diskriminační,“ konstatoval Marek Šlapal.

Jak následně uvedl, dalším cílem úterního setkání bylo seznámit poskytovatele sociálních služeb s tím, jakým způsobem se mohou přihlásit do této sítě. „Pro rok 2019 také umožňujeme zvýšit počet úvazků u pečovatelských služeb o tři u každé služby zařazené do sítě – máme celkem 56 poskytovatelů, a těm tedy umožňujeme o tři úvazky navíc. Je to podmíněno tím, že chceme zajistit 12hodinový provoz pečovatelských služeb a to i o sobotách a nedělích. Poskytovatele, kteří se přizpůsobí tomuto požadavku, budeme finančně v normativech zvýhodňovat a tedy finančně motivovat. Jde nám o to, umožňovat občanům kraje co nejdéle setrvávat v domácím prostředí s pomocí terénních ambulantních služeb a oslabovat tlak na pobytové služby, především tedy na domovy pro seniory,“ dodal náměstek Šlapal.

foto JMKfoto JMKfoto JMK