Valná hromada brněnské oblasti České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Hodnocení činnosti za uplynulý rok a cíle na rok letošní – to patřilo k hlavním tématům čtvrteční (25. ledna 2018) valné hromady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) oblastní kanceláře Brno v Kongresovém centru brněnského výstaviště. Její účastníky pozdravil náměstek hejtmana Martin Maleček.

Komora je stavovská organizace sdružující autorizované osoby pracující ve stavebnictví. V současnosti komora sdružuje přibližně 30 tisíc členů. Členem je automaticky každá autorizovaná osoba – osoba, která splnila potřebné předpoklady a předepsané zkoušky. Tyto osoby mohou vykonávat tzv. vybrané činnosti ve výstavbě. 

foto JMKfoto JMKfoto JMK