Pracovní výjezd hejtmana na Brněnsko a Ivančicko

Na Brněnsko a Ivančicko zamířil hejtman Bohumil Šimek při svém čtvrtečním (25. ledna 2018) pracovním výjezdu.

V Nebovidech hejtmana seznámil starosta Milan Mojžíš s opravami školní kuchyně ve zdejší mateřské školce, na kterou kraj v minulém roce přispěl dotací 200 tisíc korun, a také s nově budovanou místní sportovní a společenskou halou. Hejtman si rovněž prohlédl interiér kostel svatého Kříže s bohatou výzdobou fresek ze 14. století.

V Hlíně na Ivančicku byl Bohumil Šimek starostou Milošem Dostalým seznámen se společenským životem obce a záměrem vybudování kanalizace. Pracovní cestu hejtman zakončil v Mělčanech. Zde se hejtman seznámil s plánem obnovy starého statku v centru obce na víceúčelový objekt a debatoval s občany Mělčan zejména o problémech dopravní infrastruktury na Brněnsku.
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK