Kraj pronajme budovu bývalé celnice v Poštorné

Pronájem objektu bývalé celnice v Poštorné za roční nájemné ve výši 300 tisíc korun - takovou nabídku břeclavské společnosti Slovan Real projednala krajská rada na svém jednání 22. ledna 2018. Dále uložila majetkovému odboru krajského úřadu sjednat s touto společností podmínky smlouvy o nájmu a předložit ji na některém z příštích jednání rady.

Záměr pronájmu budovy bývalé celnice byl v minulosti několikrát schválen Radou Jihomoravského kraje a následně zveřejněn na úřední desce krajského úřadu a současně také na realitním serveru, v celostátním a regionálním tisku apod. V rámci jednotlivých nabídkových řízení buď žádný zájemce nabídku k uzavření nájemní smlouvy nepodal, nebo byla nabídka krajskou radou odmítnuta jako nevýhodná. Naposledy byla nemovitost v roce 2015 pronajata společností Langer Ges.m.b.H. za účelem provozování jako kancelářské, skladovací a výstavní prostory.

„Nabídka na pronájem této budovy přišla pouze jedna, byla radou ohodnocena jako výhodná nejen z hlediska výše nájmu, ale také proto, že budou tyto prostory opět smysluplně využívány. Součástí nabídky je také záměr společnosti, která vybuduje v objektu malou prodejnu, která bude sloužit lidem,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Jedná se o nemovitost vybudovanou v roce 1992 jako společný objekt celní a pasové kontroly nacházející se na dřívějším hraničním přechodu Poštorná-Reinthal při hlavní komunikaci směr Rakousko. Dispozičně obsahuje v přízemí a v podkroví kancelářské prostory a sociální zázemí, v suterénu skladové prostory a technické příslušenství a ve dvorním traktu garáže, dílny a kotelnu. Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí, kterou v roce 2009 nabyl od státu Jihomoravský kraj tento objekt včetně pozemků do svého vlastnictví, zavazuje Jihomoravský kraj v případě, že bude znovu dočasně zavedena ochrana státních hranic, umožnit České republice-Ministerstvu vnitra bezplatně užívat část objektu či pozemků a v nezbytném rozsahu i sociální zařízení a napojení na rozvody elektrické energie, vody apod. Tento závazek musí být nájemní smlouvou přenesen na případného nájemce.