Škola pořídila pro výuku roboty

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov nakoupila pro výuku roboty VEX IQ. Jedná se o robotický systém, který přirozeně podporuje rozvoj logického myšlení, týmovou práci, řešení problémů, propojuje vědu, techniku a matematiku. Představuje zajímavý způsob, jak se hravou formou naučit základy programování a tvoření interaktivních projektů.

Systém lze využít napříč téměř všemi vzdělávacími oblastmi a předměty, např.:
• Informační a komunikační technologie
• Konstrukční činnosti a programování
• Matematika a logika
• Tvořivost a komunikační schopnosti
• Měření, záznamy a rozbor fyzikálních veličin
• Jazyk a jazyková komunikace

Podrobnosti o škole naleznete zde: http://www.ssmk.eu/ .

foto JMK