Schváleny žádosti o kotlíkové dotace za téměř 45 milionů korun

Celkem 437 žádostí o „kotlíkové dotace“ za 44,893 milionu korun schválila krajská rada na svém jednání v pondělí 22. ledna 2018. Šlo o první schválené žádosti podaných v první krajské výzvě Dotačního programu na výměnu kotlů v Jihomoravském kraji II.

„O kotlíkové dotace je stále mezi obyvateli Jihomoravského kraje zájem. Tato vlna dotací nabízí nové možnosti a náš úřad k tomu nabízí již osvědčený administrativní servis, kdy při sběru žádostí je k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde je možná po předchozí domluvě asistence našich pracovníků. Tak pomůžeme těm, kteří nemají přístup k internetu nebo si netroufají žádost sami elektronicky vyplnit,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

„V této vlně nově existuje možnost kombinovat kotlíkové dotace s programem Nová zelená úsporám. Úspěšní příjemci kotlíkových dotací mohou letos požádat také o finance na zateplení domu z tohoto programu. Pokud splní podmínky programu a dotaci obdrží, získají k ní navíc bonus až 40 tisíc korun,“ řekl krajský radní Petr Hýbler.

Projekt navazuje na program s názvem „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“ a jeho cílem je snížení emisí z lokálního vytápění domácností prostřednictvím výměny stávajících kotlů na pevná paliva za nové ekologické zdroje. Do roku 2020 kraj předpokládá výměnu 1 412 stávajících kotlů, vyčerpána by mohla být částka ve výši 135,6 milionu korun.

Výše podpory na jeden dílčí projekt fyzické osoby se pohybuje mezi 75 - 80 % dle typu pořizovaného zdroje, maximální výše dotace může být ve výši 127 500 korun. Zbytek výdajů je financován z finančních prostředků žadatele, resp. konečného uživatele. Sběr žádostí v tomto dotačním programu byl zahájen 16. října 2017, ukončení příjmu elektronických žádostí je stanoveno na 31. října 2018, případně při vyčerpání alokace na krajskou výzvu.

Co se týče prvního projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“, v rámci dvou výzev bylo přijato 1 534 platných žádostí v celkové požadované částce cca 225,6 milionu korun. Rada Jihomoravského kraje schválila 1 245 žádostí, schválená částka činí cca 142,1 milionu korun. Aktuálně evidujeme přibližně 168 aktivních smluv za cca 19,4 milionu Kč. Plně profinancováno na účet fyzických osob bylo cca 116,2 milionu Kč. Největší zájem je o kotle výhradně na biomasu a plynové kotle, nejnižší zájem je o kotle na uhlí.

Veškeré informace k dotačnímu programu lze získat na webových stránkách Jihomoravského kraje https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2  , případně se lze obrátit telefonicky či e-mailem na členy realizačního týmu (kontakty jsou uvedeny na zmíněné webové stránce).