Záměr prodeje pozemků v Pasohlávkách bude zveřejněn začátkem února

Valná hromada společnosti Thermal Pasohlávky a.s. projednala 17. ledna 2018 projektový záměr na výstavbu lázeňského resortu Pasohlávky. Zároveň uložila představenstvu společnosti připravit podmínky prodeje pozemků určených pro výstavbu tohoto resortu s cílem vypsání veřejného nabídkového řízení.

Toto jednání se uskutečnilo v návaznosti na projednání projektového záměru v orgánech obou akcionářů, tedy v zastupitelstvech Jihomoravského kraje i obce Pasohlávky, kterému předcházelo také projednání v radě kraje, radě obce, komisích Rady a výborech Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Obě zastupitelstva odsouhlasila právě variantu přímého prodeje pozemků silnému investorovi a upřednostnila tak tuto alternativu před dříve plánovaným založením společného podniku se strategickým partnerem.

V rámci valné hromady byly projednávány podmínky možného prodeje pozemků. Výnos z prodeje sice umožní splatit závazky společnosti Thermal Pasohlávky a případně dá možnost investovat do jiných projektů nebo vyplatit finanční prostředky akcionářům, ale nejedná se o prodej za každou cenu. Oba akcionáři se shodli, že zásadní prioritou je získat takového investora, který bude pokračovat v přípravě a realizaci lázeňské zóny a bude schopen splnit podmínky, které budou pro prodej pozemků stanoveny. Právě tyto podmínky má za úkol vedení společnosti připravit.

Předpokládaným datem zveřejnění záměru prodeje pozemků je 1. únor 2018. Následně budou mít potenciální investoři 60 dní na podání nabídek.