Jubilejní 20. ročník soutěže Zlatý erb na startu

Ještě do 31. ledna se lze přihlásit do 20. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb, v případě „Zvláštní ceny ministryně pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci“, která má pouze celostátní kolo, je uzávěrka přihlášek 15. února.

Krajská kola se budou hodnotit od 22. ledna, krajské ceremoniály proběhnou v únoru a březnu, finále celostátního kola se uskuteční na konferenci ISSS v Hradci Králové v pondělí 9. dubna 2018.

Soutěžící mají od podzimu k dispozici oficiální metodiku Ministerstva vnitra ČR pro územní samosprávy „Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků – Povinné a dobrovolné zveřejňování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím“, která jim může výrazně pomoci k bezchybnému zvládnutí jednoho z důležitých kritérií soutěže.

Jubilejnímu 20. ročníku soutěže poskytují podobně jako v minulém roce oficiální záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, hlavním organizátorem je spolek Český zavináč.

V roce 2017 se do soutěže aktivně zapojily obce, města a regiony z celé ČR, poroty vybíraly z 504 webových stránek a projektů včetně elektronických služeb, ve srovnání s předchozími ročníky účast výrazně narostla.

Veškeré informace včetně propozic soutěže, termínů i souhrnné brožury shrnující vše podstatné z 19. ročníku soutěže jsou pro všechny zájemce k dispozici na www.zlatyerb.cz .