eVodník hlídá Krajský úřad Jihomoravského kraje

Na Krajském úřadu Jihomoravského kraje byl na přelomu roku spuštěn pilotní provoz systému eVodník. Jedná se o elektronickou automatickou non-stop ochranu nemovitostí s on-line přístupem, která dokáže zabránit únikům vody z vodovodních rozvodů.

eVodník je ryze české chytré elektronické zařízení, jehož úkolem je ochránit majetek Jihomoravského kraje před poškozením nebo zničením vodou a zabránit tak i nadbytečným finančním výdajům. O zprovoznění tohoto systému v budově krajského úřadu se iniciativě zasadil radní pro životní prostředí Miroslav Kubásek. „Jedná se o vůbec první projekt, který je zaměřen na preventivní opatření hospodaření s vodou. Pokud se celý systém dostatečně osvědčí, bude instalace systému probíhat i v dalších budovách krajského úřadu – Žerotínovo nám. 1 a Cejl 73", sdělil Miroslav Kubásek.

Prostřednictvím internetu zařízení také detailně a online informuje uživatele o spotřebě vody a o její ceně. Pro komunikaci eVodník využívá WiFi připojení a prostřednictvím webového rozhraní lze zařízení snadno nastavit, ovládat a sledovat z jakéhokoliv místa na světě oprávněnými uživateli, kteří jsou pro příslušné zařízení zavedeni do systému vzdálené správy. Zařízení jsou aktuálně nainstalována v budově Žerotínovo nám. 3 na devíti klíčových místech v budově, které byly vytipovány společně s dodavatelskou firmou. V současné době probíhá zkušební provoz a sběr dat pro nastavení limitů spotřeby jednotlivých instalovaných eVodníků.

V rámci Krajského úřadu Jihomoravského kraje bude zařízení sloužit k monitorování spotřebovaného množství teplé a studené vody, k zamezení případného uniku vody (při havárii nebo protékající toalety), k úspoře spotřeby vody, ochraně majetku proti případným škodám a celkově tak i k ochraně životního prostředí. V případě zvýšené spotřeby oproti obvyklému průměru uzavře systém eVodník automaticky přívod vody na jednotlivé stupačce a pošle tuto informaci prostřednictví SMS a e-mailem předem nastaveným uživatelům.

„Velký potenciál systému eVodník vidím také v tom, že pomocí něho budeme moci velmi přesně změřit a zhodnotit účinnost opatření ke snížení spotřeby vody, které plánujeme v budově krajského úřadu realizovat. Po ověření funkčnosti eVodníka na Krajském úřadu budeme chtít tento systém rozšířit také i do dalších budov kraje", doplnil svou vizi Miroslav Kubásek.
foto JMKfoto JMK