Kraj prodá pozemky pro výstavbu lázeňského resortu Pasohlávky

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo v pondělí 15. ledna 2018 52 hlasy napříč politickým spektrem záměr prodeje pozemků ve vlastnictví společnosti Thermal Pasohlávky pro realizaci Projektu výstavby lázeňského resortu Pasohlávky soukromému investorovi ve veřejném nabídkovém řízení.

Rada Jihomoravského kraje před týdnem projednala projektový záměr výstavby lázeňského resortu Pasohlávky ve dvou variantách. Společný podnik s čínskou společností RiseSun nebo prodej pozemků potenciálnímu investorovi. Důvodem pro výběr druhé varianty, která vznikla po odevzdání projektového záměru akcionářům společnosti, je možnost okamžitého zhodnocení pozemků, které jsou nyní ve vlastnictví společnosti Thermal Pasohlávky. „Rada a dnes také zastupitelstvo se shodlo na variantě přímého prodeje, protože je to pro kraj méně administrativně i časově náročné než založení společného podniku se soukromým investorem. Podmínkou této transakce je zajištění dostatečných garancí ze strany budoucího vlastníka dotčených pozemků, že bude realizovat stavbu a provoz lázeňského resortu v souladu s platným územním plánem, zpracovanou územní studií a předloženým projektovým záměrem. Proto byly navrženy podmínky, za kterých bude zveřejněn záměr prodeje pozemků a které musí případní zájemci, včetně společnosti RiseSun, respektovat. Snažili jsme se varianty důkladně projednat ve všech orgánech kraje a ve všech politických klubech. Jsem rád, že i toto pro kraj velmi důležité rozhodnutí bylo schváleno napříč politickým spektrem,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.
Tato varianty byla již také schválena druhým akcionářem společnosti Thermal Pasohlávky, obcí Pasohlávky, a to na svém zasedání zastupitelstva 11. ledna 2018.

„Obě varianty jsme důkladně zvážili, ale právě prodejem vzniká možnost relativně rychlého získání finančních prostředků pro Thermal Pasohlávky, což dá možnost jednak uhradit závazky společnosti, ale současně investovat například do Odborného léčebného lázeňského ústavu, na který kraj aktuálně hledá finanční prostředky a další projekty jako jsou domovy pro seniory nebo základny zdravotnické záchranné služby. Nebude také nutné řešit kapitalizaci úvěru od kraje do společnosti Thermal Pasohlávky formou příplatku k základnímu kapitálu, což by v případě zakládání společného podniku bylo nutné,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

„Nyní se v co nejkratším termínu sejde představenstvo a valná hromada Thermalu Pasohlávky, aby bylo možné do konce ledna vyhlásit toto veřejné nabídkové řízení. Společnost Risesun spolupracovala na přípravě projektového záměru a také potvrdila svůj záměr realizace projektu tak, jak je připraven. Průběžně se zástupci společnosti komunikujeme o obou variantách a podle posledních informací jsou čínští partneři připraveni i podat nabídku v případě uvažovaného prodeje pozemku investorovi,“ řekl předseda představenstva Thermal Pasohlávky Martin Itterheim.