UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2018–2021

Náhled
03.05.2021

Informace č. j. JMK 63762/2021

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihomoravském kraji pro školní rok 2019/20. 

01.04.2021

Informace č. j. JMK 48864/2021

Statistika za rok 2020, týkající se držitelů jedné z forem mezinárodní ochrany podle § 12, § 13, § 14, § 14a, § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 

Náhled
15.02.2021

Informace č. j. JMK 21362/2021

Dotace FK Znojmo, z. s. v roce 2018. 

Náhled
20.01.2021

Informace JMK 4654/2021

Průměrná mimořádná odměna ředitelek a ředitelů středních škol zřizovaných Jihomoravským krajem za rok 2020. 

Náhled
25.08.2020

Informace JMK 118234/2020

Smluvní vztah mezi Jihomoravským krajem a Plodinovou burzou Brno. 

03.07.2020

Informace JMK 84452/2020

Náhled
11.09.2019

Informace JMK 124470/2019

Hodnocení ředitele Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká, příspěvkové organizace ve školním roce 2018/19. 

20.08.2019

Informace JMK 117439/2019

Vyjádření pedagogů Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká, příspěvkové organizace k šetření ČŠI - listopad 2018. 

Náhled
26.07.2019

Informace JMK 107196/2019

MŠ a ZŠ Vedrovice- opatření k výsledku kontroly ČŠI. 

02.07.2019

Informace JMK 83881/2019 a JMK 83906/2019

Informace o jednání managementu a některých pedagogů Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucké, p. o. a hodnocení ředitele výše uvedené školy. 

02.07.2019

Informace JMK 82746/2019

Informace o průběhu konkurzního řízení, počtu žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, náklady na ně, odměně ředitele a jeho zastupování na Střední škole technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o. 

Náhled
02.07.2019

Informace JMK 83576/2019

Konkurzní řízení na ředitele/ředitelku Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká, p. o. (pdf, 149 kB) 

02.07.2019

Informace JMK 81909/2019

Hospodaření DDM Strážnice, p. o. 2018. 

Náhled
11.06.2019

Informace JMK 76351/2019

Odložení žádosti. Mateřské školy v městské části Brno-Vinohrady. 

06.06.2019

Informace JMK 75997/2019

Konkurzní řízení na pracovní místo ředitele Střední školy technické a ekonomické Brno, Olomoucká, příspěvkové organizace v roce 2019. 

Náhled
20.05.2019

Informace JMK 64703/2019

Přijímací řízení do tříd speciálně zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. (pdf, 152 kB) 

Náhled
20.05.2019

Informace JMK 69243/2019

Hospodaření Mateřské školy a Základní školy Vedrovice, okres Znojmo, příspěvkové organizace. (pdf, 231 kB) 

03.05.2019

Informace JMK 60080/2019

Žádost o informace týkající se aktivit pedagoga Střední zahradnické školy Rajhrad a projektu Adoptuj školu. 

13.02.2019

Informace JMK 21915/2019

Počet zahájených odvolacích řízení před Krajským úřadem v průběhu roku 2018 proti rozhodnutí ředitele střední školy o vyloučení či podmíněném vyloučení žáka ze školy. 

27.09.2018

Informarmce JMK 137625/2018

Hospodaření DDM Strážnice, p. o. v roce 2017.  

31.08.2018

Informace JMK 124214/2018

Opakované konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvkové organizace. 

11.07.2018

Informace JMK 100391/2018

Doplnění informace ke konkurznímu řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvkové organizace.  

Náhled
02.07.2018

Informace JMK 95274/2018

Informace o počtech konkurzních řízení a počtech uchazečů na pozici ředitele/ředitelky škol a školských zařízení zřizovaných JMK v letech 2012-2018. 

26.06.2018

Informace JMK 90358/2018

Konkurzní řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Gymnázia Jana Blahoslava Ivančice, příspěvkové organizace. 

22.06.2018

Informace JMK 83597/2018

Odměny ředitelů středních odborných škol a vyšších odborných škol ve městě Brně zřizovaných krajem (od 1.1.2017 do 10.6.2018). 

16.05.2018

Informace JMK 66559/2018

Dotace pro Sportovní klub Kociánka Brno, z.s. 

Náhled
19.04.2018

Informace JMK 57057/2018

Financování dětských domovů. (pdf, 343 kB) 

16.04.2018

Informace JMK 52345/2018

Dotace JMK pro YMCA T. S., z. s. 

Náhled
28.02.2018

Informace JMK 32736/2018

Informace o prostředcích na provoz Gymnázia a střední odborné školy Mikulov, příspěvkové organizace. (pdf, 341 kB)