UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

2018

05.01.2019

Informace č. j.: JMK 176230/2018

Informace o nejčastějších chybách a nedostatcích zjištěných při přezkumu hospodaření obcí a DSO v Jihomoravském kraji za roky 2013 a 2014. 

04.01.2019

Informace č. j.: JMK 173799/2018

Informací vztahujících se k umístění stavby "dopravní infrastruktura - napojení silnice II/413 na silnici I/38, Znojmo, Dobšice". 

02.12.2018

Informace č. j.: JMK 163319/2018

Informace týkající se souhrnu zpráv o výsledcích kontrol provedených odborem zdravotnictví a odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje v přenesené působnosti. 

25.10.2018

Informace č. j.: JMK 144955/2018

Informace týkající se dopisu ředitele KrÚ JMK, resp. informace o průběhu vyřizování podnětu na prošetření smluv uzavřených na základě veřejných zakázek "Právní služby při pořizování ZÚR JMK". 

25.10.2018

Informace č. j.: JMK 147121/2018

73 RJMK body 4, 12, 21, 66 

18.10.2018

Informace č. j.: JMK 139840/2018

Informace související se zrušením příspěvkové organizace Školní statek, Boskovice, Havlíčkova 63. 

18.10.2018

Informace č. j.: JMK 139764/2018

72 RJMK body 4, 44 

18.10.2018

Informace č. j.: JMK 139385/2018

Žaloby jsou vydíráním aktivistů, aby dostali od investorů peníze. 

03.10.2018

Informace č. j.: JMK 133748/2018

Informace týkající se oblasti BOZP a informatiky. 

03.10.2018

Informace č. j.: JMK 134643/2018

70 RJMK body 4, 8, 11, 51 

13.09.2018

Informace č. j.: JMK 125704/2018

Informace týkající se materiálu č. 4 z 12. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

10.09.2018

Informace č. j.: JMK 123926/2018

Informace o tom, zda Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejňuje osobní údaje o datu narození při korespondenci s občany ČR a dalších zemí EU. 

10.09.2018

Informace č. j.: JMK 122685/2018

Informace týkající se personální oblasti. 

30.08.2018

Informace č. j.: JMK 117903/2018

Informace (podklady JMK) týkající se tiskové zprávy MD ze dne 10.07.2018 ve věci přestavby železničního nádraží v Brně. 

30.08.2018

Informace č. j.: JMK 118976/2018

Nedodané zásilky. 

23.08.2018

Informace č. j.: JMK 114488/2018

Výdaje Jihomoravského kraje za ubytování prezidenta při oficiálních návštěvách kraje. 

31.07.2018

Informace č. j.: JMK 104963/2018

Informace o nákladech a rozsahu tisku na Krajském úřadu Jihomoravského kraje za roky 2015 - 2017. 

06.08.2018

Informace č. j.: JMK 105564/2018

Informace o nejčastějších chybách a nedostatcích zjištěných při přezkumu hospodaření obcí a DSO v Jihomoravském kraji za roky 2015, 2016 a 2017. 

25.07.2018

Informace č. j.: JMK 105061/2018

Informace ve věci zpracování ex ante analýzy (test soukromého investora) veřejné podpory pro leteckou linku mezi Brnem a Mnichovem  

25.07.2018

Informace č. j.: JMK 102791/2018

Informace o zrušených rozhodnutích prvostupňového orgánu z důvodu usnesení o odložení věci dle § 76 odst. 1 písm. k) zákona č. 250/2016 Sb. 

25.07.2018

Informace č. j.: JMK 98663/2018

Informace o výdajích Jihomoravského kraje poskytnutých v roce 2017 do různých oblastí - zastupitelstvo kraje, sport, kultura, školství, opravy silnic, aj. 

23.07.2018

Informace č. j.: JMK 97284/2018

Informace týkající se dopisu ředitele KrÚ JMK, resp. informace o průběhu vyřizování podnětu na prošetření smluv uzavřených na základě veřejných zakázek "Právní služby při pořizování ZÚR JMK". 

12.07.2018

Informace č. j.: JMK 92925/2018

Zprava o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tavíkovice za rok 2017. 

15.06.2018

Informace č. j.: JMK 82435/2018

62 RJMK body 99, 113, 116 

25.05.2018

Informace č. j.: JMK 71171/2018

Rozhodnutí v odvolacím řízení (dle § 90 zákona č. 500/2004 Sb.) - zrušení nebo změna prvostupňového rozhodnutí o vině obviněného z přestupku dle zákona č. 250/2016 Sb. 

25.05.2018

Informace č. j.: JMK 70508/2018

14 ZJMK body 3,4,8,10,13,16 

18.05.2018

Informace č. j.: JMK 65299/2018

ÚP Vanovice 

09.05.2018

Informace č. j.: JMK 62283/2018

59 RJMK body 4, 9 

27.04.2018

Informace č. j.: JMK 56763/2018

Informace týkající se dopisu ředitele KrÚ JMK, resp. informace o průběhu vyřizování podnětu na prošetření smluv uzavřených na základě veřejných zakázek "Právní služby při pořizování ZÚR JMK". 

18.04.2018

Informace č. j.: JMK 57439/2018

56 RJMK body 10, 22, 24 

18.04.2018

Informace č. j.: JMK 53455/2018

Informace týkající se studie proveditelnosti ŽUB a vyjádření z hlediska občanů JMK k dané problematice. 

18.04.2018

Informace č. j.: JMK 52445/2018

Materiál č. 4 z 12. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje. 

10.04.2018

Informace č. j.: JMK 48419/2018

Informace o tom, zda Jihomoravský kraj pronajímá pozemky na provozování reklamních zařízení v Brně. 

06.04.2018

Informace č. j.: JMK 45603/2018

Informace týkající se dotací poskytnutých sdružení YMCA T.S. z rozpočtu Jihomoravského kraje v letech 2015 až 2017. 

28.03.2018

Informace č. j.: JMK 40590/2018

Jednání s ministrem Ťokem v Brně. 

28.03.2018

Informace č. j.: JMK 40514/2018

Jednání Svazku obcí pro výstavbu rychlostí komunikace R43 dne 14.02.2018. 

20.03.2018

Informace č. j.: JMK 37258/2018

Informace týkající se počtu žádostí ve smyslu § 12 zákona č. 101/2000 Sb., které Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel v roce 2017. 

20.03.2018

Informace č. j.: JMK 35671/2018

Informace týkající se osob, které zastávaly od roku 2001 - 2011 pozici vedoucího odboru zdravotnictví Krajského úřadu Jihomoravského kraje a informace o složení Poradního sboru hejtmana pro otázky koncepce zdravotnictví Jihomoravského kraje a Poradního sboru pro oblast segmentu lůžkové zdravotní péče. 

27.02.2018

Informace č. j.: JMK 26485/2018

Informace týkající se dopisu hejtmana JMK, resp. informace o průběhu vyřizování podnětu na prošetření smluv uzavřených na základě veřejných zakázek "Právní služby při pořizování ZÚR JMK". 

02.02.2018

Informace č. j.: JMK 12123/2018

Informace týkající se poskytnutých dotací nebo finančních podpor či příspěvků na sportovní hokejovou činnost v letech 2014 - 2017. 

02.02.2018

Informace č. j.: JMK 11705/2018

Informace týkající se dopisu ředitele KrÚ JMK, resp. informace o průběhu vyřizování podnětu na prošetření smluv uzavřených na základě veřejných zakázek "Právní služby při pořizování ZÚR JMK". 

12.01.2018

Informace č. j.: JMK 1346/2018

Informace týkající se objemu příjmů souvisejících s uzavřením smluv o připojení elektrické požární signalizace na pult centralizované ochrany pomocí zařízení dálkového přenosu.