foto 1 foto 2

Rozpočtová opatření JMK 2018

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje usnesením č. 823/17/Z11 ze dne 14. 12. 2017 svěřilo Radě Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů provádění rozpočtových opatření v roce 2018 v plném rozsahu dle ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje stejným usnesením dále Radě Jihomoravského kraje uložilo předkládat provedená rozpočtová opatření Zastupitelstvu Jihomoravského kraje na vědomí.
 

Rada Jihomoravského kraje v souladu se zmocněním Zastupitelstva Jihomoravského kraje na základě ustanovení § 59 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, provedla následující rozpočtová opatření (řazeno dle časové posloupnosti):

 

 

Rozpočtová opatření č. 1/2018 - č. 17/2018 schválená dne 8. 1. 2018 (pdf, 226 kB)

Rozpočtová opatření č. 18/2018 - č. 50/2018 schválená dne 22. 1. 2018 (pdf, 266 kB)

Rozpočtová opatření č. 51/2018 - č. 66/2018 schválená dne 29. 1. 2018 (pdf, 217 kB)

Rozpočtová opatření č. 67/2018 - č. 84/2018 schválená dne 12. 2. 2018 (pdf, 216 kB)

Rozpočtová opatření č. 84/2018 - č. 98/2018 schválená dne 26.2.2018 (pdf, 205 kB)

Rozpočtová opatření č. 99/2018 - č. 119/2018 schválená dne 12.3.2018 (pdf, 254 kB)

Rozpočtová opatření č. 120/2018 - č. 127/2018 schválená dne 19.3.2018 (pdf, 254 kB)