Kraj se věnuje problematice seniorů

O přípravě kulatého stolu s názvem Stárnutí ve zdraví nebo o koncepci seniorské politiky v regionu jednali v úterý 9. ledna 2018 účastníci 2. zasedání platformy Jihomoravského kraje v rámci projektu Politika stárnutí na krajích. Přítomné v prostorách brněnského sídla krajského úřadu přivítal náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Jihomoravský kraj se zapojil do spolupráce na projektu Politika stárnutí na krajích s Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě memoranda o spolupráci z roku 2016. Projekt propaguje aktivní stárnutí - s důrazem na péči o vlastní zdravotní stav, snahu zapojit se do veřejného dění, zájem o další sebevzdělávání nebo rozvoj volnočasových aktivit seniorů. Na straně druhé se zaměřuje také na prevenci diskriminace na základě věku a předcházení sociálnímu vyloučení seniorů.

Podrobnosti o rodinné politice Jihomoravského kraje naleznete zde: http://www.rodinnapolitika.cz/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK