U kyjovské nemocnice se rozšíří parkoviště o 55 stání

Parkoviště pro veřejnost u Nemocnice Kyjov se rozšíří o dalších 55 parkovacích stání. Souhlas s veřejnou zakázkou na tuto stavbu v předpokládané výši 4,7 milionu korun vyslovila Rada Jihomoravského kraje na svém jednání v pondělí 8. ledna 2018.

„Investiční akce vyřeší rozšíření parkoviště v areálu nemocnice Kyjov, zvýší se tak komfort pacientů a návštěvníků nemocnice. Stavba by měla proběhnout od března do srpna letošního roku. Půjde o stávající nezpevněné (zatravněné) plochy situované mezi silnici II/432 a dosavadním parkovištěm. Vozovky a parkovací plochy jsou, na rozdíl od stávajících asfaltových, navrženy z betonové dlažby. Celkem je navrženo 55 kolmých parkovacích stání. Rozšířeno bude veřejné osvětlení, doplněno bude také oploceni, které navazuje na stávající a uzavírá areál nemocnice,“ řekla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.