Krajská rada schválila dotační programy na letošní rok

Rada Jihomoravského kraje na své schůzi 8. ledna 2018 schválila naprostou většinu dotačních programů, které byly určeny krajským rozpočtem na letošní rok. Ten počítá s dotacemi ve výši přibližně 300 milionů korun.

Mezi nejvýznamnější dotační programy patří: Vodohospodářské stavby – kanalizace, ČOV, vodovody (75 mil. Kč), Dotace jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí (25 mil. Kč), Program rozvoje venkova (52 mil. Kč), Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu (35 mil. Kč), Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče (28,5 mil. Kč). Zachovány zůstanou také dotační programy v oblasti rozvoje cykloturistiky, volnočasových aktivit, protidrogové prevence, domácí hospicové péče a další.

Podrobnosti o dotačních programech Jihomoravského kraje budou příští týden zveřejněny na dotačním portálu JMK: http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ . Ve většině případů bude možné podávat žádosti o poskytnutí dotace v termínu od 14. do 28. února 2018. Průběžně lze také žádat o individuální dotace z rozpočtu kraje na rok 2018.

Schváleny byly tyto dotační programy:

- Dotační program Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020 (aktualizace 2018)
- Dotační program Dotace obcím na zpracování územních plánů 2018
- Dotační program „Zdravé municipality JMK 2018“
- Dotační program na podporu pečujících osob pro rok 2018
- Dotační program „Podpora služeb pro rodiny poskytovaných nestátními neziskovými organizacemi“ pro rok 2018
- Dotační program „Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2018“
- Dotační program „Podpora vzniku a činnosti destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2018“
- Dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2018“
- Dotační program „Podpora udržování čistoty cyklistických komunikací a úpravy běžeckých lyžařských tratí v Jihomoravském kraji v roce 2018“
- „Dotační program Jihomoravského kraje pro začínající podnikatele“ pro rok 2018
- Dotační program „Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2018“
- Dotační program „Podpora boje proti suchu a na zadržení vody v krajině na území Jihomoravského kraje v roce 2018“
- Dotační program „Podpora vinařství, vinohradnictví, ovocnářství a zelinářství v Jihomoravském kraji pro rok 2018“
- Dotační program „Podpora včelařství v Jihomoravském kraji pro rok 2018“
- Dotační program „Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2018“
- Dotační program „Podpora památek místního významu v Jihomoravském kraji v roce 2018“
- Dotační program „Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2018“
- Dotační program „Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními v roce 2018“
- Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2018
- Dotační program „Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2018“
- Dotační program „Naplňování Koncepce podpory mládeže v Jihomoravském kraji“
- Dotační program „Do světa!“ 2018
- Dotační program na činnost národnostních menšin pro rok 2018