Termín přihlášek na Cenu hejtmana pro společenskou odpovědnost končí 31. ledna 2018

Smyslem soutěže Ceny hejtmana pro společenskou odpovědnost je veřejně ocenit úsilí organizací v jihomoravském regionu, které se společenskou odpovědností aktivně a nad rámec svých zákonných povinností zabývají. Zúčastnit se mohou jak organizace podnikatelského, tak i veřejného sektoru včetně škol, nemocnic, sociálních zařízení, obcí apod. Termín přihlášek vyprší 31. 1. 2018.

Na realizaci soutěže se podílí Jihomoravský kraj, Krajská hospodářská komora jižní Moravy a Rada kvality ČR. Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v dubnu v rámci brněnské konference „Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti".

Podrobnosti k udílení Ceny hejtmana Jihomoravského kraje za společenskou odpovědnost včetně formulářů jsou zde: https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=283944&TypeID=2 .