Pracovní setkání na téma sucho a voda v krajině

V prostorách brněnského sídla Jihomoravského kraje se ve středu 3. ledna 2018 uskutečnila celodenní odborná diskuse na téma sucho a zadržování vody v krajině.

Radní pro životní prostředí Miroslav Kubásek na jednání pozval náměstka ministra životního prostředí Vladimíra Dolejského, vedoucího oddělení ochrany půdy Ministerstva zemědělství Jiřího Chocholouše, náměstka hejtmana Olomouckého kraje Milana Klimeše, člena Rady kraje Vysočina Martina Hyského, bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika a na dvacet dalších zástupců správců lesů, povodí, zemědělců a dalších institucí, které jsou důležitými hráči v problematice sucha a zadržování vody v krajině. Jednání navazovalo na závěry, které vyplynuly z diskuse, jež se konala na půdě Jihomoravského kraje v podobném formátu na konci srpna loňského roku.

„Vzhledem k tomu, že zemědělská a lesní půda představuje 78 % plochy Jihomoravského kraje, byla tato diskuse zaměřena právě na zadržení vody v zemědělské a v lesní půdě. Kromě problému se zadržením vody v písčitých zemědělských půdách se diskutovala témata týkající se například zvýšení podílu organické hmoty v půdě za pomoci např. zapracování posklizňových zbytků, zařazováním meziplodin a dusík vázajících plodin do osevních postupů, zvýšení podpory půdě-ochranných technologií pro zemědělce, či posílení institutu pozemkových úprav tak, aby mohly být realizovány odvážné zásahy do krajiny, které omezí větrnou či vodní erozi nebo zpomalí odtok vody z krajiny,“ sdělil podrobnosti radní Kubásek. Diskuse se také dotkla způsobů obnovy lesů, možnosti zřízení marketingového fondu po vzoru Vinařského fondu, který by zajišťoval propagaci českých potravin, výstavby nových vodních děl, či možnosti prohlásit vodu za strategickou surovinu a národní bohatství.

„Závěry diskuse budou shrnuty do přibližně šesti usnesení, která poslouží jako podklad pro jednání s ministerstvy a dalšími kompetentními institucemi s cílem prosadit navržená opatření,“ dodal Kubásek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK