foto 1 foto 2

Brněnské Žabovřesky hostily Vánoční zpívání pro zdraví

Ve čtvrtek 21. prosince 2017 v Kulturním domě Rubín v brněnských Žabovřeskách zaznělo Vánoční zpívání pro zdraví. Akci, kterou zorganizovala Nadace zdraví pro Moravu a Svaz důchodců ČR, podpořil také Jihomoravský kraj. Její účastníky pozdravil náměstek hejtmana Marek Šlapal.

„Zpívání pro zdraví, které pravidelně pořádá spolek seniorů v Žabovřeskách, je typickým příkladem sounáležitosti mezi generacemi a slouží k utužení těchto vazeb. Jihomoravský kraj je připraven podporovat podobné mezigenerační aktivity i v příštím roce a má pro to vyčleněny finanční prostředky v dotačních titulech,“ uvedl k setkání v Kulturním domě Rubín náměstek Šlapal.

Pásmo koled a tanců zde s cimbálovou muzikou Michala Miltáka ze Strážnice předvedl dětský soubor Danájek pod vedením Jany Hanákové.

foto JMKfoto JMKfoto JMK