foto 1 foto 2

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018 včetně projektu Bezpečnostní dobrovolník

Vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2018
vč. podpory projektu Bezpečnostní dobrovolník

MV ČR vyhlásilo dne 18.12.2017 Program prevence kriminality na místní úrovni rok 2018 včetně podpory projektu Bezpečnostní dobrovolník.

Podrobnosti o Programu prevence kriminality na rok 2018 lze nalézt na stránkách MV ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-programu-prevence-kriminality-na-rok-2018.aspx

V případě dotazů nebo konzultací se zájemci z Jihomoravského kraje mohou obrátit na Mgr. Pavlu Tichou, referentku prevence kriminality KrÚ JMK, na tel.: + 420 541 658 302 nebo e-mailem na adrese:
ticha.pavla@kr-jihomoravsky.cz anebo na JUDr. Tomáše Koníčka, konzultanta MV ČR pro Jihomoravský kraj, tel. + 420 974 833 217, e-mail: tomas.konicek@mvcr.cz .