Informace č.j: JMK 162157/2007

Jihomoravský kraj

Odbor správní a organizační Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

 

 

 

                Čj.                                            SpZn.                                       Vyřizuje/linka                              Brno

JMK 162157/2007                   S-JMK 162157/2007 OSO         Mgr. Kovářová/541658855                 2. 1. 2008                                   

Žádost  o informace dle zákona 106/99 – zvukový záznam z 22 ZJMK - poskytnutí informace

 

Vážení,

 

            dne 10. 12. 2007 byla na podatelnu Krajského úřadu Jihomoravského kraje doručena žádost Občanského sdružení „Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích“ o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona  106/99 – zvukový záznam z 22 ZJMK“ (dále jen „Žádost“).

 

            Dle Žádosti (citace): „Požadujeme předat v elektronické verzi zvukový záznam z 22 zasedání Zastupitelstva JMK na CD-ROM.“ (konec citace)

 

S ohledem na skutečnost, že poskytnutí Vámi požadovaných informaci bylo spojeno s určitými náklady, byli jste dopisem č.j.: JMK 165380/2007 ze dne 17. 12. 2007 vyzváni k zaplacení úhrady. Úhrada ve výši 48,00 Kč byla na účet Jihomoravského kraje připsána dne 31. 12. 2007.

 

            V příloze Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zasíláme Vámi požadovaný zvukový záznam z 22. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje ve formátu *.mp3.

 

            S  pozdravem

 

 

                                                                                      JUDr. Lenka Cundová, v.r.

                                                                      vedoucí odboru správního a organizačního

                                      

Přílohy: dle textu