Průzkum zaměstnanosti k 31. 12. 2017

Již pošestnácté byl v Jihomoravském kraji zpracován Průzkum zaměstnanosti, tentokrát k datu 31.12.2017. Poprvé na této aktivitě Jihomoravský kraj spolupracoval s krajskou pobočkou Úřadu práce ČR v Brně, který zajistil rozeslání dotazníků na subjekty v Jihomoravském kraji a jeho následný sběr. Dotazník a průvodní dopis jsou ke stažení na portálu úřadu práce zde.

Samotná analýza Průzkumu zaměstnanosti 2017 byla zpracována odborníky z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Z hlediska nezaměstnanosti jsou nejproblémovějšími územími jižní cípy regionu - okres Znojmo a Hodonín, naopak nejlepší statistiky v tomto ohledu mají okresy Vyškov, Brno-venkov a Blansko. Nejprogresivnějšími odvětvími jsou tradiční obory jako strojírenství, ostatní zpracovatelský průmysl a hutnický a kovozpracující průmysl, ale také oblast informačních a komunikační technologií, která zažívá dynamický růst. 

 

Analýzu Průzkumu zaměstnanosti 2017 naleznete zde (pdf; 1,9 MB), jeho stručnou verzi pak zde (pdf; 365 kB). Mapové přílohy naleznete zde.