foto 1 foto 2

Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 2019–2020 příspěvkových organizací zřizovaných Jihomoravským krajem

Rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 2019–2020 příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem schválila Rada Jihomoravského kraje dne 14. prosince 2017 usnesením č. 3236/17/R45. Návrhy rozpočtů i střednědobých výhledů rozpočtu byly v souladu s ustanovením § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny 15 dní před projednáním na internetových stránkách Jihomoravského kraje.

 

Schválené rozpočty na rok 2018 a střednědobé výhledy rozpočtu na období 2019–2020 příspěvkových organizací zřízených Jihomoravským krajem (xls, 95 kB)