foto 1 foto 2

Představitelé obcí se seznámili se Studií proveditelnosti Železničního uzlu Brno

Prezentaci Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno (ŽUB) – tentokrát určenou pro představitele obcí a měst – zorganizoval v pátek 15. prosince 2017 v brněnském sídle úřadu Jihomoravský kraj. Se starostkami a starosty po jejím skončení debatoval náměstek hejtmana Martin Maleček.

"Studie proveditelnosti byla představena z úrovně zadavatele, tedy Správy železniční dopravní cesty, podobně jako před tím na půdě města Brna a v zastupitelském sále JMK. Přítomné zástupce měst a obcí zajímaly nejčastěji rozdíly mezi časovým výhledem realizovatelnosti variant A (řeka) a B (pod Petrovem), jak dlouhé budou omezení a výluky při realizaci jedné nebo druhé varianty a případně možnost budoucího napojení Brna na vysokorychlostní tratě v jednotlivých variantách," konstatoval po setkání náměstek hejtmana Maleček.

S názory, které zde zazněly, i podněty, jež z obcí přišly k tématu písemně, budou seznámeni členové jihomoravského zastupitelstva. Ti o prověřovaných variantách budou jednat na svém mimořádném zasedání 15. ledna 2018.

Studie proveditelnosti Železničního uzlu Brno j dostupná na https://europointbrno.cz/ke-stazeni/ .

foto JMKfoto JMKfoto JMK