foto 1 foto 2

Nákupy zboží pro krajské organizace se zjednoduší

Rada Jihomoravského kraje na svém jednání ve čtvrtek 7. prosince 2017 schválila zahájení zadávacích řízení na zavedení dynamických nákupních systémů na nákupy zboží pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje. Současně uložila příspěvkovým organizacím Jihomoravského kraje nakupovat zboží, které je předmětem dynamických nákupních systémů tímto způsobem.

„Jedině tak může být dosaženo stanovených cílů – snížení administrativní zátěže příspěvkových organizací spojené se zadáváním veřejných zakázek, zajištění transparentního nákupu zboží v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, zkvalitnění nákupů prostřednictvím sdílení informací a zkušeností a získání výhodnějších podmínek plnění nabízených ze strany dodavatelů,“ uvedla náměstkyně hejtmana Taťána Malá.

Dynamické nákupní systémy (DNS) budou pilotně zavedeny na kalendářní rok 2018. Půjde o DNS na vybavení stravovacích provozů (pořizované zboží konvektomaty, kotle, pánve, chladničky, mrazáky, myčky nádobí, sporáky, blixery, roboty) v předpokládané hodnotě 20 milionů korun bez DPH, DNS na vybavení prádelen (pračky, sušičky, mandly) v předpokládané hodnotě 10 milionů korun bez DPH a DNS na zdravotnické pomůcky (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, stolky k lůžkům, zvedáky pro přesuny klientů, myčky podložních mís, sprchové židle, vozíky a lůžka, invalidní vozíky), zde je předpokládaná hodnota 25 milionů korun bez DPH.
Dynamickým nákupním systémem se podle zákona o zadávání veřejných zakázek rozumí plně elektronický otevřený systém pro pořizování obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací. Je časově omezený a otevřený po celou dobu svého trvání všem dodavatelům.