foto 1 foto 2

Personální změna ve vedení Nemocnice Kyjov

Rada Jihomoravského kraje na svém dnešním zasedání na základě podnětu odboru zdravotnictví odvolala k 31.12.2017 Mgr. Danuši Křivákovou z pozice ředitelky příspěvkové organizace Nemocnice Kyjov. Od 1.1. 2018 rada pověřila zastupováním dočasně neobsazeného místa doc. MUDr. Petra Svobodu, CSc.. Následně bude vypsáno na místo ředitele výběrové řízení.

„Personální změny v krajských nemocnicích jsou a budou součástí změn, které naše zdravotnictví čekají v nejbližších měsících. Budeme se zabývat koncepcí celého krajského zdravotnického systému, chceme efektivní a dobře fungující nemocnice, a potřebujeme, aby v jejich čele stály osobnosti, které budou schopné a ochotné tyto změny akceptovat a realizovat. Krajské zdravotnictví by mělo fungovat jako celek, efektivně a v důsledku také s nižšími nároky na jejich financování z rozpočtu kraje. Samozřejmě při zachování kvality péče poskytované pacientům,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.