foto 1 foto 2

Řada uživatelů krajských domovů pro seniory absolvuje Univerzitu třetího věku

Celkem čtrnácti uživatelům krajem zřizovaného Domova pro seniory Černá Hora blahopřál ve čtvrtek 7. prosince 2017 náměstek hejtmana Marek Šlapal k absolvování Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity.

Jihomoravský kraj uživatelům domovů pro seniory v letošním roce připravil ve svých zařízeních ve spolupráci s Masarykovou univerzitou 9 kurzů s celkovou anotací 108 vyučovacích hodin. Předáno bylo 153 osvědčení o absolvování kurzů. „Všechny kurzy se setkaly s velkým zájmem, největší oblibě se těšil kurz Trénování paměti a dalších kognitivních funkcí. V rozpočtu na příští rok počítáme s pokračováním a rozšířením této aktivity pro naše seniory. Velké poděkování patří představitelům Masarykovy univerzity za obětavou spolupráci a trpělivost,“ uvedl k pořádání kurzů náměstek hejtmana Marek Šlapal.

foto JMK