foto 1 foto 2

Zahraniční stipendisté převzali oficiální certifikáty

Hejtman Bohumil Šimek v úterý 5. prosince 2017 přivítal v brněnském sídle kraje zahraniční studenty programu „Internacionalizace vysokých škol v Jihomoravském kraji“. Spolu s radní Janou Pejchalovou a ředitelem Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu Milošem Šifaldou předal oficiální certifikáty novým stipendistům.

Projekt, který administruje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, je určen na podporu zahraničním studentům ze zemí mimo Evropskou unii, kteří chtějí studovat na některé z vysokých škol v kraji, uchazečům o navazující magisterské studium a Ph.D. studium. Podporovány jsou především technické a přírodovědné obory na partnerských univerzitách v Brně.
Program byl zahájen v akademickém roce 2006/2007 a v jeho rámci bylo podpořeno již více než 200 zahraničních studentů (mj. z Ukrajiny, Ruska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, ale například také Sýrie Etiopie nebo Indie.
Více informací na http://www.jcmm.cz/cz/stipendia-pro-zahranicni-vs-studenty.html  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK