foto 1 foto 2

Kraj uspořádal první prezentaci k územní studii dálniční a silniční sítě brněnské aglomerace

Jihomoravský kraj uspořádal v pondělí 4. prosince 2017 první prezentaci ke zpracovávané „Územní studii nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“.

Setkání v budově Administrativního a školicího centra Jihomoravského kraje v Brně na Cejlu zahájil náměstek hejtmana Martin Maleček.
„Prezentace je dokladem toho, že na studii se pracuje od začátku prosince loňského roku. Dnešní výsledek není nic, konečného, co byste měli přijmout jako daný fakt, ale jde zejména o představení možných variant trasování dálniční a silniční sítě, které je možné následně modelovat,“ řekl náměstek Maleček. Jak dodal, na modelování poté naváže hluková a rozptylová studie. K prezentované analytické části a jednotlivým pro modelování vybraným variantám bude možnost se vyjádřit, připomněl náměstek Maleček. Ten také upozornil, že termín prezentace odvisel od termínu dodání podkladů ze sčítání intenzit silničního provozu za rok 2016 z Ministerstva dopravy, aby statistiky byly co nejvíce aktuální.

Další podrobnosti k územní studii jsou k dispozici na webu http://zurka.cz/us/  .
 

foto JMKfoto JMKfoto JMK