foto 1 foto 2

Návštěva prezidenta republiky v Jihomoravském kraji

Prezident České republiky Miloš Zeman se během své dnes (1. prosince 2017) končící třídenní návštěvy Jihomoravského kraje setkal s krajskými zastupiteli, starosty, významnými podnikateli i s občany. Na všech setkáních odpovídal na dotazy a z jižní Moravy si odváží jako dar nejen moravské víno, ale také například unikátní košili na míru Olešnického modrotisku. Po celé tři dny ho doprovázel hejtman Bohumil Šimek.

První den zahájil prezident návštěvu v brněnském sídle Jihomoravského kraje, kde se setkal se členy krajského zastupitelstva, starosty obcí s rozšířenou působností a zaměstnanci krajského úřadu. Hejtman Šimek v úvodu přivítal prezidenta v kraji, který je tahounem mezi regiony v oblasti vědy, výzkumu a inovací. „Jižní Morava je v Evropě stále více vnímána jako ekonomicky silný a stabilní region. A k tomu je velkou devízou Jihomoravského kraje srdečnost a pohostinnost jeho obyvatel,“ zdůraznil Bohumil Šimek. Odpoledne navštívil prezident Moravský Krumlov, kde při debatě s občany prohlásil, že by Slovanská Epopej Alfonse Muchy měla zůstat v tomto městě.

Druhý den návštěvy zavítala hlava státu do Strážnice a Bučovic, kde se vždy po přijetí na radnici uskutečnilo setkání s občany. Součástí čtvrtečního programu bylo i jednání s význačnými podnikateli Jihomoravského kraje. „Navštívili jsme mimo jiné i Moravský Krumlov, kde se jak zastupitelé, tak občané zajímali zejména o Slovanskou epopej a dostavbu dukovanské elektrárny, ve Strážnici patřil k hlavním tématům Baťův kanál a v Bučovicích obchvat města. Samozřejmě kromě lokálních témat jsme s panem prezidentem probírali i obecné otázky týkající se nejen našeho, ale všech krajů. Zejména chybějící zákon o liniových stavbách, který by právě na jižní Moravě výrazně pomohl při budování dopravní infrastruktury. Diskutovali jsme také o rozpočtu krajů, které se potýkají se stále se zvyšujícími mandatorními výdaji a jsou navíc vládou zatěžovány zvyšováním platů bez odpovídajícího finančního krytí,“ uvedl hejtman Šimek.

Posledním místem, které při své již páté návštěvě Jihomoravského kraje prezident navštívil, bylo město Letovice. I zde si vyhradil prostor na seznámení s představiteli města a následnou besedu s občany. Závěr prezidentské návštěvy na jižní Moravě byl završen tiskovou konferencí hlavy státu a hejtmana kraje, která se konala v Boskovicích. Hejtman Šimek ve svém závěrečném projevu především poděkoval panu prezidentovi za návštěvu v kraji. „Trochu mě mrzí, že hlavním tématem dotazů na prezidentskou návštěvu ze strany novinářů je její financování. Podle mého je to nedůstojné takové návštěvy a já znovu opakuji, že Jihomoravský kraj vždy jedná hospodárně a přitom k prezidentské návštěvě přistupuje tak, jak si to vážnost tohoto úřadu zaslouží. Tentokrát se na části nákladů kromě kraje podílely i další subjekty a rád bych těmto městům, firmám a institucím poděkoval za vřelé přijetí pana prezidenta s jeho doprovodem v našem kraji,“ uzavřel jihomoravský hejtman.
foto JMKfoto JMKfoto JMK